Hagyományaink

Őszi tanulmányi kirándulás. Célunk, hogy a 8 év alatt tanulóink eljussanak hazánk nagy tájegységeire, jelentősebb történelmi városainkba.

Családi sportnap és cserebere vásár, évente több alkalommal, amikor a tornateremben, a szülők a gyerekeikkel egy csapatban – versenyezhetnek “értékes” ajándékokért.

Adventi ünnepkör: koszorú és karácsonyi ajándékok készítése.

Mikulás ünnepség. Az iskolában valaki beöltözik Mikulásnak, körbejárja az osztályokat és édességgel valamint műsorral lepjük meg a gyerekeket.

Karácsonyi ünnepség: iskolai fenyőfát állítunk, és hangversenyt tartunk a zenét tanuló gyerekek és a zeneiskolások részvételével. A műsorra meghívjuk a szülőket, részt vesznek a pedagógusok és gyerekek is. A műsor “fénypontja”, amikor néhány lelkes pedagógusból álló “énekkar” is bemutatkozik.

Farsangi jelmezes bál. Alsósoknak és felsősöknek külön szoktuk tartani. Az alsósok a jelmezverseny miatt jönnek el, a felsősök pedig műsoros produkciókkal teszik látványossá az estét.


Anyák napja. A gyerekek osztályonként műsorral és ajándékok készítésével ünneplik meg az édesanyákat.

Kihívás napja. Lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy levezessék felesleges energiáikat vagy drukkoljanak a tanár – diák meccs alatt (kosárlabda, kézilabda).

Erdei iskola szervezése. 3-5 napra utaznak az osztályok az ország különböző helyeire. Cél: megismerkedni a környék nevezetességeivel, szokásaival, az ott lakók életmódjával. A természetes környezetben kiváló alkalom nyílik biológiát, földrajzot, történelmet, rajzot tanulni, élőhelyükön megismerni a növényeket és állatokat, megnézni az ásványi kincseket. Örökké emlékezetes marad a gyerekeknek a kenyérsütéssel, vályogvetéssel, a kovácsolással, a gyertyamártással és más régi mesterségekkel megismerkedni.

Május végén rendezzük meg a tanév során készült pályázatokból, órai munkákból (tablók, rajzok, kézműves munkák) a gyermekmunka kiállítást. A gyerekek szívesen teszik ki munkáikat az osztályokban és az iskola folyosóin is. Minden tanévben pályázatokat írunk ki a legkülönbözőbb témákból, a legkülönbözőbb “beszámolós formában”:
pl. könyvtárosi (általános műveltséghez, ill. több tantárgyhoz kapcsolódva), anyanyelvi, idegen nyelvi olvasó pályázatok. Iskolai és kerületi versenyeken, pályázatokon indulnak nagy számban tanulóink. Eredményeiket mindenki az iskola bejáratánál olvashatja.

Tanévzáró és ballagási ünnepély. Ekkor adjuk át a “A Sashalmi Tanoda legjobb 8. osztályos tanulója” kitüntetést, az “Évfolyam legsikeresebb tanulója” kitüntetést és más díjakat, okleveleket az elért sikerek elismeréseként. A Szülők Közössége is aktívan részt vesz az Iskolánk a Gyerekekért Alapítvánnyal együtt a díjazottak kiválasztásában, jutalmazásában.


Az iskola fontosnak tartja az együttműködést a tanulók szüleivel. A Szülők Közössége, az Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány ötletekkel és anyagilag is támogatja az iskolát.

Helyi sajátosságok

Iskolánk kedvező megítélését, eredményeit (a kerület egyik legjobb iskolája), elsősorban helyi sajátosságainknak köszönhetjük:
idegen nyelv tanulása minden tanulónak: angol vagy német nyelv választásának lehetőségével (1989/90-es tanévtől) magyar, matematika, idegen nyelv, informatika, életvitel oktatása csoportbontással, szóbeli és/vagy írásbeli vizsgák magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományos tantárgyakból a felsős évfolyamokon
fejlesztő – felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon kapnak több gondoskodást akiknek erre igényük van, vagy akiknek szükséges: logopédus, fejlesztő pedagógus segítségével tanulásmódszertani foglalkozások szervezése az érdeklődőknek
úszásoktatás testnevelési óra keretében: 3. és 6. évfolyamon
igény szerint választhatnak tanulóink a tanórán kívüli programok közül
Tanítás után a gyermekek kb. 75 %-a az iskolában ebédel. Ebéd után a gyerekek többsége egész délután napköziben marad, vagy a tanulószobában készül a tanórákra.
Mind az alsósoknak, mind a felsősöknek lehetőség van pl.:
kihelyezett zeneiskolai órákon: pl. zongora, furulya-fuvola, gitár, szolfézs, kézműves, tűzzománc, számítástechnika nyitott termi foglalkozáson
iskolai sportköri foglalkozáson
hittan oktatáson részt venni.