Iskolánk a tanulóké, a szülőké, a pedagógusoké, az iskolában dolgozóké. Olyan intézmény,
szocializációs műhely, amely feladatait, pedagógiai programját az iskolát használók igényeinek
figyelembe vételével dolgozta ki.
Alapfeladatait: a személyiségformálást, az értékközvetítést, a képességfejlesztést, az ismeretek
közvetítését humánus légkörben, a fejlesztésbe vetett hittel, a gyermeki érdekeket, az életkori
sajátosságokat figyelembe véve kívánja ellátni.


Szeretné megőrizni eredményeit:

  • a tanulói és szülői elégedettséget,
  • az alapkövetelmények budapesti és országos átlagot több tantárgyból meghaladó teljesítményét,
  • az iskola megtartó erejét,
  • továbbá azt, hogy a Tanodát családias, gyermekszerető iskolaként említsék iskolaválasztás előtt és az általános iskolai évek befejezése után is.


Az intézményi pedagógiai program a nevelőtestület programja, akik munkájuk mottójául Ancsel Éva szavait választották:


“ő még minden lehet…
Ne csak azt lássam, milyen most,
hanem, hogy mivé lehet!”