A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott intézményben, meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy a Nemzeti Alaptanterv, valamint az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.