Jelen protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok figyelembevételével.
Az intézményi protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.
Az intézményi protokollt a tanév megkezdése előtt minden szülőhöz elektronikus úton eljuttatjuk, az Intézmény Honlapján pedig folyamatosan elérhetővé tesszük.
Az Intézmény diákjai a protokoll előírásait az első tanítási napon, osztályszinten megbeszélik.
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.
Jelen protokollt az Intézmény a Fenntartónak elektronikus formában megküldi.
Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek.